«ایستک» / حامد قاسمی

0

یک روز تابستانی قرار شد برای برندینگ محصولی جدید جلسه‌ای تشکیل شود؛ ابتدا مایل بودم اطلاعات اولیه‌‌ی بیشتری از کار داشته باشم تا با آمادگی ذهنی بالاتری در جلسه حضور پیدا کنم اما این پروژه هم مانند بیشتر سفارش‌ها با محدودیت زمانی مواجه بود و تصمیم گرفته شد که اولین جلسه‌ دیدار با مدیران این مجموعه، بعدازظهر همان روز برگزار شود.

بیشتر بخوانید